Przejdź do treści

GŁÓWNE PROJEKTY

Czym się zajmujemy?

International Forestry Carbon Credit Standard

Stworzyliśmy standard prowadzenia projektów agroleśnych zgodny z Porozumieniem Paryskim oraz najnowszymi osiągnięciami nauki. Dzięki niemu każdy może stworzyć projekt sekwestracyjny, czyli kompensować emisje CO2e, dbając o istniejące ekosystemy lub tworząc nowe. Fundacja prowadzi weryfikację i nadzór projektów.

Dowiedz się więcej

Tergopedia

Wiedza to potęgi klucz! Dlatego tworzymy bezpłatną, wirtualną encyklopedię wiedzy o klimacie. Tergopedia jest zbiorem najważniejszych pojęć z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych i globalnego ocieplenia. Dołącz do społeczności Tergopedii i twórz ją razem z nami!

Dowiedz się więcej

TerGo Market

Pracujemy nad pierwszym zdecentralizowanym systemem monitorowania obiegu offsetów węglowych opartym o sieć blockchain i technologię Web 3.0. Platforma umożliwi tokenizację najwyższej jakości offsetów węglowych utworzonych w ramach projektów zweryfikowanych standardem IFCC oraz ich certyfikację w formie NFT.

Dowiedz się więcej