Przejdź do treści

Nasza Misja

MISJA

Fundacja TerGo

Misją Fundacji TerGo jest zapobieganie zmianom klimatycznym oraz działanie na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Edukujemy i promujemy postawy proekologiczne. Współpracujemy, szkolimy, popularyzujemy wiedzę o klimacie i bioróżnorodności w swoich kanałach. Działamy w myśl sprawiedliwości klimatycznej w rejonach, których mieszkańcy najbardziej potrzebują wsparcia.

Chroń planetę razem z nami!

Jeśli nasze cele są Ci bliskie, pomóż nam w ich realizacji i przekaż darowiznę.

Wesprzyj nas