Przejdź do treści

IFCC Standard

International Forestry Carbon Credit Standard umożliwia łatwe certyfikowanie projektów kompensacji gazów cieplarnianych. Zobacz, czym wyróżnia się nasz standard.

Natura zna najlepszy sposób na pochłanianie CO2

Sadząc drzewa, przywracamy bioróżnorodność oraz poprawiamy stan gleb, wód i powietrza. Jednak tylko prawidłowo przeprowadzone projekty sekwestracyjne mają pozytywny wpływ jednocześnie na klimat, środowisko naturalne oraz poprawiają warunki życia lokalnych społeczności. International Forestry Carbon Credit Standard TerGo odpowiada aktualnemu stanowisku nauki, jest w pełni transparentny
oraz wspiera zarówno naturę, jak i człowieka.

Sprawiedliwość klimatyczna

Zmiany klimatyczne dotyczą mieszkańców Ziemi w różnym stopniu. Rejony najbardziej dotknięte skutkami globalnego ocieplenia to w dużej mierze kraje rozwijające się. Wspieranie ich poprzez inwestowanie w konserwację i rozwój ekosystemów daje ogromne korzyści na polu ograniczania zmian klimatu oraz pomocy lokalnym społecznościom. Promując rozwój projektów sekwestracyjnych, zapewniamy dobrą pracę oraz zrównoważone korzystanie z ziemi.

Finansowa dostępność standardu

Standard IFCC wyróżnia bardzo niski finansowy próg wejścia. W odróżnieniu od istniejących na rynku standardów nie pobieramy opłaty rejestracyjnej ani opłat rewizyjnych. Opłata brokerska obowiązuje wyłącznie za sprzedane VERy. Właściciel projektu ponosi więc jedynie opłaty związane ze sprzedażą już utworzonych offsetów oraz weryfikacją projektu w czasie jego trwania. Dzięki naszemu standardowi konieczność inwestowania dużych sum na przed uruchomieniem projektu odchodzi do historii.

Tyle drzew zostało posadzonych i pochłania CO2e w ramach projektów zgodnych z naszym standardem.

Jak działamy

Lokalna społeczność

Wspólnie szukamy ziemi, którą możemy ocalić i zamienić w projekt agroleśny.

Sadzenie drzew

Zróżnicowany profil nasadzeń optymalizuje pochłanianie gazów cieplarnianych, a także poprawia stan gleb i naturalną odporność na pasożyty.

Troskliwa opieka

Zapewniamy najlepsze warunki wzrostu poprzez kompostowanie, eliminację nieorganicznych nawozów oraz minimalną ingerencję.

Metodologia nasadzeń

Metodologia nasadzeń TerGo optymalizuje pochłanianie CO2,
a także poprawia stan gleby i warunki wzrostu drzew. Dzięki temu zwiększamy także możliwość przechowywania CO2 pod ziemią.

Krok 1: Sadzenie drzew strączkowych inga w rzędach z pozostawieniem przestrzeni na drzewa liściaste i owocowe.

Krok 2: Sadzenie drzew owocowych w rzędach pomiędzy.

Krok 3: Sadzenie na obrzeżach terenu drzew madre-de-cacao, które działają jak wiatrochrony.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz plik obszernie wyjaśniający naszą metodologię!

Dowiedz się więcej

PARTNERZY FUNDACJI TERGO

POBIERZ

International Forestry Carbon Credit Standard

Zapoznaj się z naszym standardem i twórz własne projekty agroleśne.