Przejdź do treści

International Forestry Carbon Credit, czyli czym jest standard projektów agroleśnych Fundacji TerGo

Po co nam standardy projektów agroleśnych? Czym właściwie są takie projekty? I dlaczego to niezwykle ważne, by spełniały kryteria wymagane przez Unię Europejską? Wyjaśniamy!

5 read time

Autor:

Klementyna Sęga

Kulturoznawczyni, edukatorka i promotorka zrównoważonego rozwoju. Pisze i opowiada o odpowiedzialnych wyborach

Nasza metodologia nasadzeń optymalizuje pochłanianie CO2e, a także poprawia stan gleby i warunki wzrostu drzew. Dzięki temu zwiększa się możliwość przechowywania CO2 pod ziemią.

International Forestry Carbon Credit to metodologia nasadzeń drzew zgodna ze stanem najnowszej wiedzy naukowej. Standard jest narzędziem przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, które jednocześnie poprawia warunki życia ludzi w rejonach świata już dziś dotkniętych zmianami klimatu. Motywacją do jego stworzenia była potrzeba upowszechnienia idei sekwestracji poprzez projekty służące jednocześnie odbudowywaniu bioróżnorodności.

Kompensacja emisji – co to właściwie jest?

Offsetting to narzędzie służące wychwytywaniu wyemitowanego już dwutlenku węgla z atmosfery lub inaczej: finansowanie likwidacji określonej ilości gazów cieplarnianych równej wygenerowanym przez nas emisjom. Kompensacja to zatem inwestowanie środków finansowych w projekt, którego pozytywny wpływ na klimat będzie równy lub większy niż nasze szkodliwe działania. Ogromnie ważne jest jednak, by zrównoważenie emisji CO2e nie stanowiło jedynego elementu strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Jeśli tak się dzieje, mamy do czynienia z greenwashingiem. Kompensację zawsze musi poprzedzać liczenie i redukcja emisji oraz wdrożenie długoterminowego planu, którego celem jest osiągnięcie jak najniższego wyniku emisji – a nie jedynie ich neutralizacja.

Projekty agroleśne i kredyty węglowe

Projekty agroleśne to rodzaj projektów sekwestracyjnych, czyli pochłaniających gazy cieplarniane z atmosfery. Sadzenie drzew to najlepszy, najbardziej efektywny sposób na pochłanianie CO2e, który dała nam sama natura.

 

Gdy za pomocą projektu agroleśnego zostanie pochłonięta jedna tona gazów cieplarnianych, możemy mówić o wytworzeniu jednego kredytu węglowego. Dzięki transparentnie prowadzonym projektom agroleśnym możemy wytwarzać wysokiej jakości offsety węglowe. Ponadto, sadząc drzewa, przywracamy bioróżnorodność oraz poprawiamy stan gleb, wód i powietrza.

 

Zakup offsetów pochodzących z transparentnego i wiarygodnego projektu agroleśnego jest deklaracją spłaty kredytu, który zaciągnęliśmy wobec środowiska naturalnego poprzez nasze emisje. I chociaż finansujemy nasadzenia drzew już dziś, to z emisjami CO2e rozliczeni będziemy dopiero po upływie minimalnego czasu przechowywania, jaki potrzebny jest, by zneutralizować określoną ilość gazów cieplarnianych.

 

Offsetting to narzędzie bardzo pomocne w walce ze zmianami klimatu, a także dowód na to, że firmy biorą odpowiedzialność za swoje emisje. Jednak niezwykle ważne jest, by był ostatnim elementem w kolejce starań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, które chcą osiągnąć neutralność węglową (net-zero).

Jak odróżnić wiarygodne projekty od greenwashingu?

Chociaż projekty agroleśne opierają się na bardzo słusznych założeniach, to zainteresowanie nimi nie zawsze wynika z etycznych pobudek. Dlatego wraz z ich rosnącą popularnością, zwiększa się także potrzeba walidacji i weryfikacji nasadzeń. Projekt agroleśny objęty kompletnym i wiarygodnym standardem powinien być monitorowany, audytowany, transparentny finansowo, a także musi posiadać system rejestracji nasadzeń oraz oceny ich efektów.

 

Zgodnie z nową propozycją certyfikacji usuwania CO2 Komisji Europejskiej, każdy projekt sekwestracyjny powinien realizować cztery kryteria zebrane pod nazwą QU.A.L.ITY:

  • Quantification (mierzalność): działania na rzecz usuwania dwutlenku węgla muszą być dokładnie mierzone i muszą przynosić jednoznaczne korzyści dla klimatu;
  • Additionality (dodatkowość): działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą wykraczać poza istniejące praktyki i wymogi prawa;
  • Long-term storage (długotrwałe składowanie): certyfikaty są powiązane z wymaganym okresem składowania dwutlenku węgla, w celu zapewnienia długotrwałego składowania;
  • Sustainability (zrównoważony charakter): działania podejmowane w celu usuwania dwutlenku węgla muszą mieć zrównoważony charakter i chronić Cele Zrównoważonego Rozwoju.

 

Wprowadzenie ogólnounijnych, dobrowolnych ram w celu wiarygodnego certyfikowania wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla ma przyczynić się do rozwoju nowych technologii, wzmacniania zrównoważonego rolnictwa, a także pomóc Unii Europejskiej w osiągnięciu celów w zakresie klimatu, ochrony środowiska i zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku.

 

Jeśli inwestować w projekty agroleśne, to tylko w te, które objęte są wiarygodnym i transparentnym standardem, zgodnym ze stanowiskiem nauki, przyczyniającym się do wspierania sprawiedliwości klimatycznej. Stworzona przez TerGo certyfikacja International Forestry Carbon Credit już dziś wyprzedza regulacje unijne i realizuje kryteria jakości UE określone jako QU.A.L.ITY.

Dlaczego warto rozpocząć własny projekt agroleśny?

Fundacja TerGo stworzyła standard IFCC, by pomóc każdej osobie, która chce rozpocząć własny projekt usuwający dwutlenek węgla z atmosfery. Nasza metodologia nasadzeń optymalizuje pochłanianie CO2e, a także poprawia stan gleby i warunki wzrostu drzew. Dzięki temu zwiększa się możliwość przechowywania CO2 pod ziemią.

 

Standard TerGo zachęca do zalesiania nowych obszarów oraz ochrony już istniejących ekosystemów w każdym rejonie świata. Tworzy także nowe możliwości finansowe dla farmerów, stanowiąc alternatywę dla tradycyjnych metod rolnictwa, które często powodują degradację gleby i przyczyniają się do zanikania bioróżnorodności. Objęcie gruntu standardem IFCC gwarantuje dodatkową formę dochodu dla rolników – nie tylko w postaci uzyskanych plonów, ale także możliwości wytwarzania i sprzedaży VERów (ang. Verified Emission Reduction), czyli zweryfikowanych jednostek redukcji emisji. Przekształcanie nieużytków rolnych w projekty agroleśne tworzy nowe miejsca pracy, wzmacnia przedsiębiorczość i lokalne ośrodki mieszkalne, a także wprowadza najnowsze osiągnięcia nauki i innowacje technologiczne do państw rozwijających się, zwiększając ich możliwości adaptacyjne i odporność na zmiany klimatu.

 

International Forestry Carbon Credit standard, w porównaniu do istniejących na rynku standardów, cechuje bardzo niski finansowy próg wejścia. Fundacja nie pobiera opłaty rejestracyjnej ani opłat rewizyjnych, a opłata brokerska obowiązuje nie za utworzone za pośrednictwem projektu VERy, a dopiero za ich sprzedaż. Rozpoczęcie projektu nie wymaga większych inwestycji czy posiadania kapitału na starcie. Jedyne koszty (nawet kilkanaście razy niższe niż ceny konkurencyjnych standardów!) ponoszone przez właściciela projektu powiązane są z jego walidacją i weryfikacją, które odbywają się na późniejszych etapach jego trwania.

Projekty agroleśne zgodne ze standardem IFCC TerGo:

  • poprawiają stan środowiska naturalnego;
  • przyczyniają się do globalnej walki ze zmianami klimatu;
  • poprawiają warunki życia społeczności już dziś zagrożonych skutkami globalnego ocieplenia;
  • oparte są na najaktualniejszej wiedzy dotyczącej upraw regeneracyjnych i polikulturowego rolnictwa (plany nasadzeń zostały stworzone we współpracy z naukowcami);
  • przynoszą efekty, na które mamy dowody! (zobacz: projekt agroleśny TerGo w Belize).

 

Załóż własny projekt agroleśny, wpływając pozytywnie na Planetę i bądź częścią ruchu na rzecz sprawiedliwości klimatycznej! Pobierz International Forestry Carbon Credit standard i zacznij działać – już dziś!